NORDflam

UE FUNDS
F.H. Ekkom Sp. z o.o. in taking part in „Wdrożenie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie Ekkom” project for POIG 6.1 „Paszport do eksportu”.


F.H. Ekkom Sp. z o.o. is taking part in. „Rozwój eksportu firmy Ekkom na rynkach bliskowschodnich” project for POIG 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”.